Start PORTAL

ASOCIAȚIA

SEMĂNĂTORUL TISMANA

Acronim – AST –

 

Citiți și

TIPĂRIRE PRIN EDITURA SEMĂNĂTORUL

 

PRECIZARI PRIVIND TRIMITEREA BORDEROURILOR

LA DEPOZITELE LEGALE ALE BIBLIOTECILOR

în baza Legii nr.111/1995, republicată

ADRESA: BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - DEPOZITUL LEGAL

Bd. Unirii,  nr. 22, sector 3, cod 030833, București

INFORMAȚII

Depozitul legal central (se trimit 7 ex)

Biblioteca Națională a României organizează Depozitul legal la nivel central: primește de la producători documentele cu titlu de Depozit legal, le ia in evidență, le prelucrează, le acordă numărul de depozit legal, reține un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică și elaborarea Bibliografiei naționale curente a României și un exemplar destinat schimbului internațional de publicații, și distribuie câte un exemplar beneficiarilor:

- Biblioteca Academiei Române,

- Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca,

- Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași,

- Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timișoara.

Biblioteca Națională a României primește de la producători în 7 exemplare următoarele documente: cărțile (cu excepția edițiilor rare și bibliofile), broșurile, extrasele din publicații seriale.

 

Depozitul legal local

Organizarea Depozitului legal local

Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile județene și de Biblioteca Metropolitană București. Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural mobil local.

Pe baza depozitului legal local se realizează Bibliografiile locale.

Tipurile de documente supuse depozitului legal local

Sunt supuse obligației de trimitere, cu titlu de depozit legal local următoarele documente:

- cărțile,  broșurile,  extrasele din publicații seriale, publicațiile seriale, publicațiile cu caracter oficial ale autorităților administrației publice centrale și locale, precum și culegerile de acte normative,  manualele școlare,  documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri,  documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CD-uri, DVD-uri.

 

Constituirea Depozitului legal local

 

Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile județene și de Biblioteca Metropolitană București.

Depozitul legal local reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural mobil local.

Pe baza depozitului legal local se realizează Bibliografiile locale.

Producătorii trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca județeană din județul în care își au sediul, respectiv domiciliul; producătorii cu sediul in București vor trimite un exemplar la Biblioteca Metropolitană București, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local.

 

Obligațiile bibliotecilor beneficiare de depozit legal local

Bibliotecile județene, respectiv Biblioteca Metropolitană București au următoarele obligații:

să primească documentele care li se trimit cu titlu de depozit legal și să le ia în evidență;

- bibliotecile înregistrează documentele primite cu titlu de depozit legal în Registre speciale, distinct de celelalte colecții;

- din punct de vedere statistic, vor include și documentele intrate cu titlu de depozit legal;

- numărul de depozit legal de forma “nr…/anul….” se atribuie pe categorii de documente în funcție de intrarea documentelor în bibliotecă, indiferent de numărul de depozit legal atribuit de Biblioteca Națională;

- înscrierea în registrul de evidență a publicațiilor seriale se face în momentul constituirii în volume de bibliotecă;

să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare;

să asigure depozitarea, conservarea și gestionarea lor corectă;

- Documentele intrate cu titlu de depozit legal se constituie în gestiuni distincte;

- Documentele primite cu titlu de depozit legal nu se casează (cu excepția cazurilor de forță majoră);

- Documentele primite cu titlu de depozit legal nu fac obiectul împrumutului sau schimbului interbibliotecar;

- Documentele primite cu titlu de depozit legal pot fi utilizate la cererea cititorilor, în incinta bibliotecii.

să dispună măsuri pentru asigurarea integrității și securității documentelor primite;

 

NOTĂ. AST trimite 3 exemplare la Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Gorj, 1 ex.  pentru Depozitul Legal, exemplar care nu se poate împrumuta și 2 ex. cu titlu de donație cu clauza de a fi înregistrate în registrul de donații pentru a fi puse la dispoziția cititorilor înregistrați la această bibliotecă.

 

 

Controlul aplicării Legii Depozitului legal

Biblioteca Națională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană București și bibliotecile județene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea producătorilor (edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Națională a României, Regia Autonomă “Monetăria Statului”, Compania Națională “Poșta Română” - S.A. ) cu privire la îndeplinirea obligațiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravențiile și aplică amenzi contravenționale, conform Legii 111/1995, republicată și a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Culturii și Cultelor eliberează legitimații speciale pentru personalul de control din cadrul Bibliotecii Naționale a României, Bibliotecii Metropolitane București și bibliotecilor județene.

Controlul activității producătorilor din subordinea Ministerului Apărării și Ministerului Administrației și Internelor, constatarea contravențiilor săvârșite de aceștia și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.

Controlul depunerii Depozitului legal local

• Bibliotecile județene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice și juridice cu domiciliul sau sediul în județul respectiv, cu privire la îndeplinirea obligațiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal local, constată contravențiile și aplică amenzi contravenționale

Personalul desemnat cu controlul aplicării Legii Depozitului legal încheie procese verbale de constatare și procese verbale de contravenție.

- Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național eliberează legitimații speciale pentru personalul de control;

- controlul activității producătorilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, constatarea contravențiilor săvârșite de aceștia și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.

• Nerespectarea obligației de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal în termen de 30 de zile de la data apariției, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcție de prețul de vânzare al documentului sau valoarea documentară;

- amenda se aplică pentru fiecare titlu sau număr de serial în parte;

- amenda se plătește în contul bibliotecii beneficiare de depozit legal local;

- in termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenționale, contravenienții sunt obligați să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenției;

- netransmiterea documentelor în termen de 30 de zile după aplicarea amenzii contravenționale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională între limitele prevăzute, reduse   la jumătate.

aceste prevederi nu sunt aplicabile în situația în care contravenienții probează că, anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenționale, nu mai dețin documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenției.

Prezentele precizări sunt trimise autorilor, pentru a ne anunța imediat după tipărire

.

 

 

 

 

 

 

Cititi ZIARELE de astazi: Clic aici

Cum va fi vremea: Meteo PADES

Programele posturilor TV: Clic aici

Ultimele rezultate de la Loteria Romana: Clic aici

Calendar azi:

 

 

 

 

---

Contact Semănătorul Tismana

 

© Copyright Semănătorul Tismana – 2013

---