FRAGMENT EPIC

 

de George Coşbuc

 

 

Iar pe lumea cealaltă scoborīnd acum flăcăii

Cei căzuţi la Vid pe dealuri şi pe sesiuni la Vidin,

Citi găsesc pe rīnd īn stoluri, adunaţi īn gura văii

Stau s-aştepte alte gloate cīte se vedeau că vin.

Unii şterg de iarba udă cīte-o sabie-ncruntată,

Din pulpana hainei alţii sīngele duşman īl storc,

Şi se laudă cu toţii şi vorbesc ou toţii-odată,

Precum fac biruitorii din războaie cānd se-ntorc.

 

Cīnd văzur-această gloată, toţi acei ce-nduşmăniră

Pe romāni de-a lungul vremii, plini de spaim-au tresărit

Şi s-au resfirat īn noapte, precum fumul se resfiră,

Şi din margini mai spre margini se topeau necontenit.

Cu genunchii plini de tremur şi cu suflul morţii-n gură,

Morţi erau de-a doua oară, ca-ntr-al Orcului noian

Luptătorii din Ahaia cīnd īngălbeniţi văzură

Strălucind prin noapte coiful comandantului troian.

 

Dar ai noştri, morţi de veacuri, cīţi pieriră prin războaie,

Apărīnd a lor credinţă şi pămīntul romānesc,

Stau cu ochii ţintă-n noapte şi-a lor mijloc īl īndoaie

Ca s-apropie privirea de minunea ce-o zăresc :

Văd romāni, şi-aud cuvinte romāneşti ! De-ai lor cu toţii !

Umilit venea, iar astăzi ce trufaş acest popor —

Şi-ndrăznind dinīi o seamă,  vin sfioşi să-şi vadă soţii,

Tot mai mulţi, cu toţii-n urmă ies grăbiţi din noaptea lor.

 

Şi precum īn neastāmpăr paseri grabnice cu zborul

Se tot strīng de pretutindeni toamna ca să plece-n stol,

Astfel s-adunau romānii şi sporea mereu poporul


Celor morţi  umplīnd de vuiet cīmpul mai nainte gol.

S-a mişcat acum de-a valma toată lumea-n locuinţa

Umbrelor, sunīnd ca marea şi-ntr-un zbucium nentrerupt,

Iar de-atīta nor de duhuri ce-şi vădea prin glas fiinţa

Se părea că-i romānească toată lumea dedesubt.

 

Străbătānd genuni cu mersul, nesfīrşită li-e venirea,

Ca potopul de puternici şi nebiruiţi ca el

Cīţi pieiră făr' de urmă copleşiţi de năvălirea

Asiei, şi-arcaşi cu glugă, din cīmpiile lui Gel.

Cīţi au īnroşit cu sīnge rīuri mari şi-ascunse plaiuri,

Cīnd prin văile bulgare Ioniţ-avea locaş

Şi frumosul grai al nostru printre bīlbīite graiuri

Şi-1 păstrau, murind sub steagul ducilor de Făgăraş.

 

Iată-i īnşişi vin īn frunte cei ce-au cīrmuit norodul,

Principii din munţi şi banii cu viteze fiare-n scut,

Şi cu Negru Vod-alături vine Dragoş Voievodul,

Unul fost la Olt de pază, celălalt străjer la Prut.

Şi-Alexandru-al cărui nume şi-astăzi codrii-l mai īngīnă,

Tīnăr şi părīnd ca Hector cel cu coif fluturător

Cīnd cu suliţa-i grozavă, falnic răsucind-o-n mīnă

Sare-n mīndru-i car şi umple cīmpii Troiei de omor.

 

Trăsnete-al mīniei noastre, Mircea, tu iuţeşte-ţi paşii !

Adă-ţi gloatele ce-n clipa bine-potrivitei vremi

Prins-au fulgerul cu palma ! Braţ, ce pustiind vrăjmaşii,

Dunărea ca soţ de luptă, munţii te-ai trudit să-i chemi.

Ce vei fi gīndit tu, Mircea, cīnd vedeai pornit cum vine

Peste munţi şi peste ape, ca furtuna, Ilderim ?

Vai, putem noi  azi pricepe sufletul ce-a fost īn tine,

Mai avem simţire-n inimi ca-ndeajuns să te slăvim ?

 

Iar dincolo vine-n goană cel ce-n numărate zile

A clintit temeiul lumii şi-a oprit şi vremea-n loc,

Cel cu nume sfīnt de-arhanghel — cu-al tău nume, Mihaile,

Tot ca tine de puternic şi cu sabie de foc.


Munţii se retrag din cale-i, iar potrivnica sa bardă

Intră-n fier ca-n lemnul putred, pui de oltenescul leu ?

Foc de n-ar mai fi, şi lege, ca nimic să nu mai ardă,

Foc ar naşte iar pe lume ochii-acestui Prometeu.

 

Şi cu el Fărcaş şi Stoica, şi-nvīrtindu-şi buzduganul

Doi Buzeşti, ducīnd şi spaimă şi-al pieririi-ngheţ cu ei !

Spuie Neajlovul, Sinane, cīte oşti pierdu sultanul,

Şi Şelimberul să spuie cum ţi-a fost, nebune-Andrei ?

Amurat, ţi-aduci aminte, cum sosi grăbit o dată

Şi era să-ţi spargă poarta ea să-ţi intre-n Ţarigard ?

Şi ce cale-avea să facă ! Dar s-a tīnguit vrodată

Fulgerul că-i drum departe de la nor pīnă la brad ?

 

Iată-1 īnsă cel din cuibul pus de-oştenii teutonici,

Ştefan, turnul de-apărare al romānilor, venind

Suflet mīnios şi-n toată strălucirea cītă-n cronici

Scrisă e c-a fost pe vremea cīnd el ţara străjuind

A făcut din oase-un munte şi-a-nhăţat şi regi de plete

Şi, arīnd de ciudă eīmpul, puse-n jug duşmanii lui —

Pe mănunchiul spăzii sale mīna lui tot caldă stete,

Căci el nu ştiuse-n viaţă cum s-anină spada-n cui.

 

El şi-aici e-ntreg īn arme şi purcede-aprins pe cale,

Parc-apururi vede-n faţă Rahova şi Podu-nalt,

Iar de vuietul mulţimii şi de coifuri şi de zale

Tremură, răzbit de spaimă, tot tărīmul celălalt.

El şi-aici e vīntul iernii, şi duşmanii săi sīnt pleava !

Urcă munţi fără de plaiuri, trece Dunări fără pod —

Faceţi loc ! Sosesc ca rīul luptătorii din Suceava,

Trec voinicii cei năpraznici ai lui Ştefan Voievod !

 

Şi Ion Cumplitul Vodă, jalnic schilăvita strajă

A Moldovei, scut puternic al poporului de rīnd,

Şi nenfricoşatul Ţepeş, Petru Rareş a lui Majă

Vin  cu toţii  de prin  noapte,  gloate-n urmă-le-aducīnd.

Şi hatmani şi capi de oaste — daţi-mi voi acum o sută

De vieţi, ca să am vreme să-i numesc aici pe toţi !


Şi tu, neam romān, tu astăzi stai cu inima pierdută,

Făr’ de zei te crezi pe lume şi pustiu tu te socoti.

 

Iată-ţi gloria de veacuri ! Umbre mari din lumea moartă,

Ah, că n-am eu glas de tunet ca să pot să le rechem —

Ne avem şi noi Olimpul, şi pe-a veşniciei poartă

Am intrat şi noi ; şi-ntr-īnsul zei fără de moarte-avem !

Ce-ţi aluneci plin de jale ochii umezi pe ruine,

Neam al nostru, ca să judeci drumul schimbătoarei sorţi ?

Soarele din noapte iese, din mormīnt puterea vine :

Naşterea cea viitoare ne e-n lumea celor morţi.

 

 

Sămănătorul, anul I, nr. 1, 2 decembrie 1901.

 

 

 

Īnapoi la articolul Sămănătorul